สิงหาคม 2012 - KrooluangBlog

Blog ครูหลวง พิพัฒน์ ตะภา

Breaking

28 สิงหาคม 2555

การอบรมการจัดทำสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

     การอบรมการจัดทำสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียน  การสอน      ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555   ณ ไร่ใบเตย ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่  ...
สิงหาคม 28, 2555 0

15 สิงหาคม 2555

8 สิงหาคม 2555

3 สิงหาคม 2555

รับปริญญาโท

รับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
สิงหาคม 03, 2555 1