บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2012

การอบรมการจัดทำสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รูปภาพ
การอบรมการจัดทำสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน
     ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555 ณ ไร่ใบเตยผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ 
     ครูผู้สอน  ในสังกัด สพป.ชย.1 จำนวน 65 คนโดยการคัดเลือก ศูนย์ฯ ละ 4 คน 
     ได้แก่ครูคอมพิวเตอร์ 2 คน  ครูที่สนใจอีกศูนย์ละ 2 คน
      เวบไซต์ในการอบรมhttp://cai.chaiyaphum1.com

วันแม่แห่งชาติ ปี 2555

รูปภาพ
งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2555  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

แนะนำเวบไซต์โรงเรียนที่สร้างจาก blogger

รูปภาพ
โรงเรียนบ้านหญ้าคา   www.banyakha.com
          โรงเรียนบ้านภูเขาลาด  www.pukholad.blogspot.com
          โรงเรียนเมืองจากวิทยา www.mjvschool.blogspot.com
  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น  bannampunschool.blogspot.com

เครือข่ายเวบไซต์ห้องเรียนครูหลวง

รูปภาพ
ห้องเรียนครูหลวง  www.krooluang.com Facebook  facebook.com/krooluangweb

รับปริญญาโท

รูปภาพ
รับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555