กันยายน 2012 - KrooluangBlog

Blog ครูหลวง พิพัฒน์ ตะภา

Breaking

5 กันยายน 2555

การประกวดสื่อ CAI

การประกวดสื่อ CAI สาระหลักและ สาระคอมพิวเตอร์ ที่ ห้องประชุม กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชย.1  คณะกรรมการได้แก่ ศน.ประเมิน บุญเสนา  ครูหลวง พิพัฒน์ ...
กันยายน 05, 2555 0