อบรมแท็บเล็ตครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา - KrooluangBlog

Blog ครูหลวง พิพัฒน์ ตะภา

Breaking

26 ตุลาคม 2555

อบรมแท็บเล็ตครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา



โครงการอบรมแท็บเล็ตให้ครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2555
ตามที่ รัฐบาล ได้จัดตั้ง โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย One Tablet Per Child
และโรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้รับแจกแท็บเล็ต สำหรับนักเรียน ป.1 แล้ว จำนวน 25 เครื่อง
ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2555 โรงเรียนจะได้ดำเนินการสอนตามโครงการดังกล่าว

      ทั้งนี้ในการจัดการเรียน ด้วย Tablet ครูผู้สอน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง ตามหลักสูตร
       ดังนั้น โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จึงจัดอบรมการใช้งาน Tablet ให้กับครูทุกท่าน
เพื่อให้สามารถนำ Tablet ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
       โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้จัดทำเวบไซต์ แหล่งเรียนรู้แท็บเล็ต เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
สำหรับครูและนักเรียน ตลอดจนผู้สนใจเรื่องแท็บเล็ตสามารถเข้าไปหาความรู้กันได้ที่  http://tablet.chimpleewittaya.com
และการจัดอบรมในครั้งนี้ มีอีกหนึ่งหลักสูตร คือ การนำเสนอผลงาน ด้วยรูปแบบวิดีโอ บรรยากาศตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

วิทยากร

1 ความคิดเห็น:

  1. ไปมาเหมือนกันครับ ได้รับความรู้ไปเต็มอิ่มเลย

    ตอบลบ