บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2014

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน สร้างเว็บเพจ ประเภท CMS ม.1-3

รูปภาพ
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน สร้างเว็บเพจ ประเภท CMS ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557  ณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา  วันที่ 28 สิงหาคม 2557  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป


อบรมการใช้ ict อย่างสร้างสรรค์

รูปภาพ
อบรมการใช้ ict อย่างสร้างสรรค์ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรายาแกรนด์ จ.นครราชสีมา