บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2016

บรรณาธิการสื่ออิเล็คทรอนิกส์

รูปภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการสื่ออิเล็คทรอนิกส์  โดย สทร.  ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. ถึง 31 ส.ค. 2559  แก้ไขสื่อของครูจากการอบรม สร้างสื่อและเกมจากโปรแกรม Construct2
การแสดงดนตรีวันวิทยาศาสตร์ 2559

รูปภาพ

การแสดงดนตรีวันแม่แห่งชาติ 2559

รูปภาพ