บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2016

งานเกษียณอายุราชการ 59

รูปภาพ
งานเกษียณอายุราชการ 2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
งานขึ้นอาคารใหม่ 14 ก.ย.59

รูปภาพ

งานกีฬาสี 2559 โรงเรียนสุนทรวัฒนา

รูปภาพ
ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 พิธีเปิดวันที่ 9 กันยายน 2559