บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2017

ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเมืองของภาคอีสานดูงานมอนเตส

รูปภาพ
วันที่ 21 มกราคม 2560
งานวันครูปี 2560

รูปภาพ
แสดงไวโอลินงานวันครู 16 มกราคม 2560 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จัดโดย สพป.ชัยภูมิ 1งานแต่งงานลูกชาย ผอ.

รูปภาพ
นักดนตรีไวโอลิน จำนวน 7 คน แสดงงานแต่งงานลูกชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา
ในวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสยามริเวอร์รีสอร์ท ชัยภูมิ