บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2017

งานกีฬาศูนย์พญาแล ปี 2560

รูปภาพ
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง เดินขบวนพาเหรดจาก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สู่ สนามกีฬากลาง

กรรมการตัดสินดนตรีสตริงระดับ ม.1-3

รูปภาพ
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ