โพสต์

รายงานตัวรอง ผอ

พัฒนาก่อนแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยากรอบรม ita โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2563

ถวายพระพร ร.10

อบรมซ่อมจานดาวเทียม

คำสั่ง คศ.3

ประชุม ITA63 สพป.ชย.1

เกียรติบัตร

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ICT สพป.ชัยภุมิ เขต 1 ปี 2563

050363-งานวันนักข่าว

030363-ต้อนรับรอง ผอ.เขต คนใหม่

เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนสุนทรวัฒนา 2562