บทความ

วาดบ้านแปลงเมืองเล่าเรื่องชัยภูมิ

โครงงานคุณธรรม

วันแม่แห่งชาติ62

วันสุนทรภู่ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 2562

กิจกรรมนักเรียน D.A.R.E. ต่อต้านยาเสพติด 25 มิถุนายน 2562

แสดงดนตรี มหรสพสมโภชน์ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ

ซ้อมรำถวายเจ้าพ่อปี 2562