อบรมอินทราเนต

เข้ารับการอบรม อินทราเนตเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โดย กลุ่มสื่อ สพป.ชย.1 เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2557  ณ ไร่ใบเตย

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า