งานกีฬาศูนย์พญาแล ปี 2560

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง เดินขบวนพาเหรดจาก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สู่ สนามกีฬากลาง 

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า