รับการตรวจสอบการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ

 วันที่ 25 มีนาคม 2564  รับการตรวจสอบการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ภาพเพิ่มเติม>>>

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า