อบรม ปพ.3 ออนไลน์

 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 

ร่วมเป็นคณะทำงานการจัดอบรม การทำ ปพ.3 ออนไลน์ สำหรับผู้จบการศึกษาระดับ ม.3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า