โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แหลมทอง

26 มิ.ย.64 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ หลักสูตรทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต(Digital literacy) 
ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ปัทมา พุทธแสน ที่ให้โอกาสเป็นวิทยากรในการอบรม 
และขอขอบคุณท่าน ศน.รัชนีกร เพ็ชรเวียง ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ครับ 
ผลงานผู้เข้ารับการอบรม https://ltp.chaiyaphum1.go.th/digital-literacy/websitekru
 
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า