ประชุม ศปก.ตำบลแหลมทอง

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางมาตรการการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า