อบรมรายงานการสอนออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 


วันที่ 19 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมโครงการพัฒนาครูฯ กิจกรรมการจัดทำรายงานการสอนออนไลน์ ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และ บุคลากรภายนอก มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับการอบรม


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า