ประเมิน PA และเป็นกรรมการ PA

 ประเมิน PA 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

วันที่ 21 กันยายน 2565
เป็นกรรมการประเมิน PA ครูโรงเรียนบ้านคลองจันลา
วันที่ 20 กันยายน 2565


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า