การสร้างคลังสื่อและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการคิดขั้นสูง สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน

 วันที่ 2 เมษายน 2567 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสร้างคลังสื่อและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการคิดขั้นสูง" สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 50 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสาธรปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา


ผ่านการอบรมการประชุมปฏิบัติการการสร้างคลังสื่อและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการคิดขั้นสูง (เว็บมาสเตอร์) โครงการพัฒนาสมรรถนะทางดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสาธรปัญญา สพม.นครราชสีมา
     

{fullWidth}

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า