บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2016

อบรมทบทวนเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1

รูปภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุง ICT และการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙


อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวเว็บไซต์โรงเรียนสุนทรวัฒนา

รูปภาพ