บทความ

งานวันครู 2561

รูปภาพ
วันที่ 16 มกราคม 2561  ณ ห้อประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1ดูงานมอนเทสเซอรี่ จาก สปป.ลาว

รูปภาพ
คณะศึกษาดูงานมอนเทสเซอรี่ จาก สปป.ลาว 8 มกราคม 2561 ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน
เลี้ยงปีใหม่ 61

รูปภาพ
29 ธันวาคม 2560
ดุริยางค์งานกีฬาสี เขต

รูปภาพ
วันที่ 28 ธันวาคม 2560