บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2018

งานวันครู 2561

รูปภาพ
วันที่ 16 มกราคม 2561  ณ ห้อประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1ดูงานมอนเทสเซอรี่ จาก สปป.ลาว

รูปภาพ
คณะศึกษาดูงานมอนเทสเซอรี่ จาก สปป.ลาว 8 มกราคม 2561 ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน