การอบรมการจัดทำสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน     การอบรมการจัดทำสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน
     ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555  ณ ไร่ใบเตย ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ 
     ครูผู้สอน  ในสังกัด สพป.ชย.1 จำนวน 65 คน โดยการคัดเลือก ศูนย์ฯ ละ 4 คน 
     ได้แก่ ครูคอมพิวเตอร์ 2 คน  ครูที่สนใจอีกศูนย์ละ 2 คน  
      เวบไซต์ในการอบรม http://cai.chaiyaphum1.comแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า