การประกวดสื่อ CAI

การประกวดสื่อ CAI สาระหลักและ สาระคอมพิวเตอร์ ที่ ห้องประชุม
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชย.1  คณะกรรมการได้แก่
ศน.ประเมิน บุญเสนา  ครูหลวง พิพัฒน์  ตะภา  
และน้องเติ้ล ปณตกร ปลื้มชัย   เจ้าหน้าที่ ICT   ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://cai.chaiyaphum1.com

โดยสื่อ CAI ต้องผลิตจากโปรแกรม Adobe captivate 5 สืบเนื่องมาจากการอบรมพัฒนาสื่อ ICT เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555 ณ ไร่ใบเตย มีผู้เข้าประกวดสื่อจำนวน 10 คน แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า