อบรมแท็บเล็ตครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
โครงการอบรมแท็บเล็ตให้ครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2555
ตามที่ รัฐบาล ได้จัดตั้ง โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย One Tablet Per Child
และโรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้รับแจกแท็บเล็ต สำหรับนักเรียน ป.1 แล้ว จำนวน 25 เครื่อง
ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2555 โรงเรียนจะได้ดำเนินการสอนตามโครงการดังกล่าว

      ทั้งนี้ในการจัดการเรียน ด้วย Tablet ครูผู้สอน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง ตามหลักสูตร
       ดังนั้น โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จึงจัดอบรมการใช้งาน Tablet ให้กับครูทุกท่าน
เพื่อให้สามารถนำ Tablet ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
       โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้จัดทำเวบไซต์ แหล่งเรียนรู้แท็บเล็ต เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
สำหรับครูและนักเรียน ตลอดจนผู้สนใจเรื่องแท็บเล็ตสามารถเข้าไปหาความรู้กันได้ที่  http://tablet.chimpleewittaya.com
และการจัดอบรมในครั้งนี้ มีอีกหนึ่งหลักสูตร คือ การนำเสนอผลงาน ด้วยรูปแบบวิดีโอ บรรยากาศตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

วิทยากร


1 ความคิดเห็น

  1. ไปมาเหมือนกันครับ ได้รับความรู้ไปเต็มอิ่มเลย

    ตอบลบ
แสดงความคิดเห็น
ใหม่กว่า เก่ากว่า