อบรมสร้าง App android ลง Tablet otpcการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัติสัมพันธ์ ประเภท Application ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2556 จัดโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี วิทยากรหลัก โดย อ.รัชตี จาก ม.เกษตร ซึ่งในการพัฒนาสื่อครั้งนี้ใช้โปรแกรม Androidsdk วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ครูสามารถสร้างสื่อ เพื่อใช้ในการสอน โดย Tablet ซึ่งในเร็วๆนี้ Tablet จะถูกนำมาใช้สำหรับการสอนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย


1 ความคิดเห็น

  1. ไปมาเหมือนกันครับ ได้รับความรู้ไปเต็มอิ่มเลย

    ตอบลบ
แสดงความคิดเห็น
ใหม่กว่า เก่ากว่า