เปิดคำภีร์ งานบริหารยุคใหม่ ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์

นายพิพัฒน์ ตะภา รอง ผอ.ร.ร.แหลมทองผดุงวิทย์ (รองหลวง) ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1. ระบบส่งงานนักเรียน 2. ตารางแสดงรายงานการส่งงาน 3. ระบบติดตามงานนักเรียน 4. ระบบรายงานการสอนออนไลน์ 5. ตารางแสดงผลรายงานการสอนออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564


{fullWidth}
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า