คณะทำงาน ITA โรงเรียนใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 44 โรงเรียนเพื่อเป็นโค้ช ให้กับโรงเรียนใน สพป.ชย.1 ในการอัพข้อมูลเว็บโรงเรียน ตามโครงการ ITA โรงเรียน 64

{getButton} $text={หนังสือขอวิทยากร} $icon={download} $color={red}

{getButton} $text={ภาพเพิ่มเติม} $icon={preview} $color={green}


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า