ประเมินรอง ผอ. รอบ 1 ปี

 วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายพิพัฒน์ ตะภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการผฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ์ ประเานกรรมการ นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์  กรรมการ  นายนิพัทธ์ อาจมิตร กรรมการ  น.ส.สุภัสศรณ์ พรมไพรพฤกษา  เลขานุการ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้คำชี้แนะ และแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ภาพเพิ่มเติม>>
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า