อบรมครูผู้ช่วย

วิทยากรอบรมครูผู้ช่วยตาม โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2565 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า