การประชุม ผอ.กลุ่มส่งเสริม ทั่วประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่

แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

วันที่ 22-25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

{fullWidth}


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า