บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2012

อบรมแท็บเล็ตครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

รูปภาพ
โครงการอบรมแท็บเล็ตให้ครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2555
ตามที่ รัฐบาล ได้จัดตั้ง โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย One Tablet Per Child
และโรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้รับแจกแท็บเล็ต สำหรับนักเรียน ป.1 แล้ว จำนวน 25 เครื่อง
ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2555 โรงเรียนจะได้ดำเนินการสอนตามโครงการดังกล่าว