พฤษภาคม 2013 - KrooluangBlog

Blog ครูหลวง พิพัฒน์ ตะภา

Breaking

6 พฤษภาคม 2556

โครงการอบรมเว็บไซต์โรงเรียน ใน สพป.ชัยภูมิ 1 ปี 2556

โครงการอบรมเว็บไซต์โรงเรียน ใน สพป.ชัยภูมิ 1 วัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่ง ในสังกัด มีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเผยแพร...
พฤษภาคม 06, 2556 0

1 พฤษภาคม 2556

การอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอน

การอบมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอน ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมช่อระการีสอร์ท โดย นายปรัชญานนท์ คำนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า...
พฤษภาคม 01, 2556 0