บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2014

เที่ยววัดพระแก้ว

รูปภาพ
วัดพระแก้ว 9 ตุลาคม 2557

อบรมอินทราเนต

รูปภาพ
เข้ารับการอบรม อินทราเนตเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โดย กลุ่มสื่อ สพป.ชย.1 เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2557  ณ ไร่ใบเตย