เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน

      เผยแพร่ความรู้ให้ครูและบุคคลทั่วไปผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดย ครูสมพงษ์ โพคาศรี เจ้าของสนุกกับระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์  

วันที่ 5 กันยายน 2564  เรื่อง งานบริหารยุคใหม่ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์  ไฟล์ประกอบ
วันที่ 22 กันยายน 2564  การใช้ blogspot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Googlesites และ Webapp ไฟล์ประกอบ

วันที่ 27 กันยายน 2564  เกียรติบัตรออนไลน์ และระบบค้นหา ไฟล์ประกอบ
วันที่ 8 ตุลาคม 2564  ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์และ BlogSpot ไฟล์ประกอบวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ระบบออกเกียรติบัตรออนไลน์+เลขที่+ระบบค้นหา V.2{fullWidth}
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า