อบรมเกียรติบัตรออนไลน์

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ประธานโดย ท่าน ดร.สมัต อาบสุวรรณ์  รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า