ขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

21 ธันวาคม 2560 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 2560  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 40

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า